Starostlivosť o materiál TWINSON

Starostlivosť o materiál Twinson

1. Chemická odolnosť materiálu Twinson

Materíal Twinson bol testovaný na veľkom počte produktov,z ktorými môže pri používaní prísť do kontaktu.

Je odolný proti: tento produkt nezanecháva žiadné škvrny na materiály,prípadne škvrna zmyzne po krátkej dobe pri pôsobení vonkajších vplivov.

Je menéj proti : tento produkt zanecháva slabú škvrnuna materiály.

Není odolný proti: zanecháva škvrny na materíály, ktoré zostávajú zreteľne viditeľné.

 

Odolný proti

Menéj odolný proti

Není odolný proti

podlahové mýdlo + voda

máslo

silikon

koncentrovaná chlorová voda

mlieko

akrylová farva

amoniak gec.

opalovací krém

syntetická farva

chlorid sodný (soľ)

ocot

leštidlo na topánky

herbicid

červené víno

liehový fix

instanet

kečup

Deceuninck cleanup

lakový benzín (riedidlo)

vosk zo sviečok

rúž

voda na kúpalisku

čistiací prostriedok na cement

PVC lepidlo

Dreft

 

silné kyseliny

káva

 

silné zásady

ovocná šťava

 

aceton

Cola

 

 

kakao

 

 

kriedy

 

 

isobetadin (dezinf.prostr.)

 

 

silikonový olej

 

 

vykurovaci olej (mazut)

 

 

mazací olej

 

 

cement

 

 

syntetické riedidlo

 

 

čistiací prostriedok na grafiti

 

 

2. Čistiteľnosť materiálu Twinson®

Najprv je treba zdôrazniť,že sa vždy doporučuje vyčistiť škvrný akého koľvek pôvodu pokiaľ možno čo najrýchlejšie. K tomu môžete použiť vodu prípadne s malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku a ďaléj špongiou. Pre škvrny, ktoré sa nepodarí čistením ihneď odstrániť alebo sú zaschnuté, použite postup doporučený v nižšie uvedenom zozname.

 

Súhrný názov

Produkt

Špecifické inštrukcie pre

čistenie pre prípad že škvrny nebudú vyčistené ihneď (*)

Rastlinné, živočišné a ostatné tuky & oleje

máslo

Nastriekajte na škvrnu INNOTEC
a prípadne votrite do látky.
Nechajte niekoľko minút pôsobiť.
Potom opláchnite veľkým množstvom vody.

mlieko

jogurt

olivový olej

šalátový olej

olej na fondue

majonéza

omáčka cocktail

fritovací olej

slnečný krém

mazací olej

motorový olej

benzín

mazut

Spálene miesta

cigarety

Z ľahka obrúste jemným brúsnym papierom, oceľovou kefou alebo oceľovou vatou (**)

drevené uhlie

Tažko odstraniteľné zbytky jedál

kečup

Použite zriedený roztok chlorovéj vody a poriadne čistite.
Potom opláchnite veľkým množstvom vody.

K odstraneniu úporných škvrn sa doporučuje použiť vysokotlaký čistič (***)

paradajkový pretlak

omáčka na špagety

červené víno

ovocie

Inštantná polievka (minute soup)

Malinovky s obsahom cukru

Cola

Použite zriedený roztok chlorovéj vody a poriadne čistite.
Potom opláchnite veľkým množstvom vody.

K odstraneniu úporných škvrn sa doporučuje použiť vysokotlaký čistič (***)

 

ovocná šťava

malinovka

Teplé nápoje

káva

Použite zriedený roztok chlorovéj vody a poriadne čistite.
Potom opláchnite veľkým množstvom vody.

K odstraneniu úporných škvrn sa doporučuje použiť vysokotlaký čistič (***)

čaj

Univerzálne čistiacé produkty

podlahové mýdlo

---

chlorová voda

Špecifické čistiacé prostriedky

čistiací prostriedok na cement

Použite zriedený roztok chlorovéj vody a poriadne čistite.
Potom opláchnite veľkým množstvom vody.

deceuninck cleanup

Z ľahka obrúste jemným brúsnym papierom, oceľovou kefou alebo oceľovou vatou (**)

 

čistiací prostriedok na grafiti

Z ľahka obrúste jemným brúsnym papierom, oceľovou kefou alebo oceľovou vatou (**)

 

innotec

---

Organické rozpúšťadla

aceton

Z ľahka obrúste jemným brúsnym papierom, oceľovou kefou alebo oceľovou vatou (**)

MeCl

MEK

trichloretylen

izopropanol

tetrahydrofuran

dietyleter

Kyseliny

kyselina sírová

Z ľahka obrúste jemným brúsnym papierom, oceľovou kefou alebo oceľovu vatou(**)

kyselina dusičná

Zásady

louh sodný

Z ľahka obrúste jemným brúsnym papierom, oceľovou kefou alebo oceľovou vatou (**)

amoniak

Farvy

vodový základ

Farbu zoškrabte (špachtľou) a z ľahka obrúste jemným brúsnym papierom,oceľovou kefou alebo oceľovou vatou(**)

syntetická

Zatvrdnuté  materiály

silikon

Opakovane aplikujte INNOTEC.
Ak toto ošetrenie neprinesie žiaducí výsledok, materiál zoškrabte (špachtlou) a z ľahka obrúste  jemným brúsnym papierom, oceľovým kefou alebo oceľovou vatou (**)

 

(*) Ak nebudú dotyčné škvrny v ďaka okolnostiam okamžite odstránené,môžu zaschnúť na povrchu.Večšinou tieto škvrny zmiznú alebo sa stanú menej zreteľnými v dôsledku vonkajších vplivov /voda a slnko/.

 

(**) Brúsenie musí byť prevádzané v smere drážok, aby nedošlo ku zbytočnému poškodeniu povrchu. Odstránením hornéj vrstvy na ošetrenom mieste objaví znovu originálna farba, tak ako bola stanovená. Tento nepatrný rozdiel sa behom 12 týždňov vyrovná a farba bude oäť jednotná.

 

(***) Vysokotlaký čistič (max. 100 barov) prípadne v kombinácii s jemným čistiacim prostriedkom. Aplikujte prud vody vždy v smere drážok a vyvarujte sa krúživých pohybov. Nedoporučujeme používať žieravé prostriedky na odstránenie špiny rozleptaním.